Barn leker på förskolegården.

Tallholma förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Annelie Altberg

Rektorn har ordet

Det som är viktigt för mig är förskolans valda värdeord, värdeord som vi tillsammans med all personal har kommit fram till är viktiga att lägga fokus på.

Välkommen!

Hej och välkommen till Tallholma förskola!

Vår förskola ligger centralt i Märsta, nära centrum, park och skog. Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden välkomnande, lyssnande och glädje. Dessa ord skall genomsyra vår verksamhet i både miljö och förhållningssätt. Genom att använda vår pedagogiska dokumentation gör vi vår barnsyn, kunskapssyn och våra valda värden synliga. Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. Vi består idag av 95 barn fördelade på fem avdelningar. Både barn och vuxna ska känna sig välkomna och må bra i de miljöer vi erbjuder.

Vi strävar efter att ha små grupper där alla barn kan komma till tals och bli sedda.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Illustration skolval.

Skolval för blivande förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet till hösten 2020 i Sigtuna kommun på går 3-17 februari 2020. Här kan du läsa mer och göra valet åt ditt barn.