Lek på förskolegården.

Skutan förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Mary Wahlund

Rektorn har ordet

Hej, jag heter Mary Wahlund och är rektor på Norrbacka förskoleenhet där förskolorna Norrbacka, Skutan och Björken ingår.

Välkommen!

Skutans förskola ligger i centrala Märsta och har nära till skog och grönområden. Skutans förskola ingår i Norrbacka förskoleenhet som består av Norrbacka, Skutan och Björkens förskolor

Skutans förskola består idag av ca 75 barn fördelade på 2 hemvister. Både barn och vuxna ska känna sig välkomna och må bra i de miljöer vi erbjuder.

Våra barn ska få goda kunskaper och lära i en stimulerande miljö. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Pedagogerna handleds av Pedagogista och Ateljerista som är knutna till enheten.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.