Skutan förskola. Foto: Rosie Alm

Skutan förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss, praktisk information

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter, vistelsetider och sjukdom

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Mary Wahlund

Välkommen till Skutan förskola

Hej, jag heter Mary Wahlund och är rektor på Norrbacka förskoleenhet där förskolorna Norrbacka, Skutan och Björken ingår.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.