Skogsgläntan

Skogsgläntans förskola är en liten fristående förskola beläget i centrala Märsta. Skogsgläntan är ett personalkooperativ.

Om oss

Vi är en liten fristående förskola med 20 - 25 barn i åldern 1-5 år som drivs som ett personalkooperativ. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal samt en köksansvarig.

Vi använder traditionell förskolepedogogik med språkprofil. Vi vistas mycket utomhus. Vi ligger nära naturen. Vi har möjlighet att både åka pulka och vara i naturlig skogsmiljö utan att behöva röra oss långt från förskolan. Vi har två avdelningar Lilla och Stora Björn.

På Lilla Björn finns barn mellan 1-3 år och på Stora Björn finns 3-5 åringar.

Vi delar in barnen i grupper:

 • Småfolket: 1-3 år
 • Trollungar: 3-4 år
 • Skogsmöss: 4-5 år

Hur vi arbetar

Mån-ons arbetar barnen i sina grupper på förmiddagarma.

Vi arbetar med olika teman utifrån läroplanens stävande mål.

Vi har miniröris 1 gång / vecka.

Trollungarna går till skogen 1 gång / vecka.

Skogsmössen går också till skogen 1 gång/vecka med matsäck.

Vi följer naturens växlingar och årstidernas traditioner. Vi fångar upp barnens intresse och arbetar med tema utifrån detta.

Vi lagar maten på förskolan.

Vi lyssnar till varandra och är ärliga.

Vi har roligt tillsammans barn och vuxna. Skrattet är aldrig långt borta!

Våra traditioner

Vi månar om våra tradioner, sådana vi skapat själva och de som finns i samhället.

 • I januari dansar vi ut granen.
 • Under vecka 9 har vi en sportlovsaktivitet.
 • På Fettisdagen äter vi semlor.
 • Till påsk får de som vill klä ut sig till påskkärringar och vi äter påsklunch tillsammans.
 • Vi har en vårterminsavslutning med föräldrafika i juni.
 • Vi midsommar äter vi en sommarluch alla tillsammans.
 • I december klär vi granen och äter jullunch med barnen.
 • Lucia firas på olika sätt från år till år på förskolan tillsammans med föräldrar.

Välkomna att kontakta oss vid frågor eller funderingar på vad vi kan arbjuda ditt barn!

Öppettider

Vi har öppet mellan 06.45-17.00

Vi har 2 planeringsdagar per termin.

Skogsgläntan har stängt klämdagar samt 4 veckor på sommaren v 29-32.

Dagarna mellan jul och nyår har Skogsgläntan oftast stängt.

Detaljerad terminsinformation lämnas i början av varje termin.

Köplatser och avgifter

Undrar du över något så hör av dig till oss. Du är alltid välkommen på ett besök. Ring först, så att vi kan boka tid.

Generella frågor besvaras av kommunens verksamhetshandläggare.

Vi följer den lagstadgade maxtaxan, samma som kommunal verksamhet.

Kontakt

Telefon: 08 - 591 147 50

Rektor Monica Isevik: 073 987 25 15

E-post: skogsglantansforskola@gmail.com

Besöksadress: Ängsvägen 23B, Märsta

Postadress: Ängsvägen 23B, 195 31 Märsta

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.