Odensala förskola. Foto: Rosie Alm

Odensala förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Kamilla Vestin

Välkommen till Odensala förskola

Jag heter Kamilla Vestin och jag är rektor för Odensala förskola sedan hösten 2014. I mitt uppdrag ser jag det som en framgång att arbeta tillsammans i dialog med pedagoger

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Odensala förskola!

Odensala förskola ligger lantligt belägen ca 5 km utanför centrala Märsta. Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. Vi består idag av 75 barn, fördelat på fyra avdelningar. Både barn och vuxna ska känna sig välkomna och må bra i de miljöer vi erbjuder. Våra barn ska få goda kunskaper och lära i en stimulerande miljö. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna vill vi skapa förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Rektor Kamilla Vestin 

Pappa och barn går till förskolan.

Introduktion

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.