Maskrosen. Foto: Rosie Alm

Maskrosen

Om förskolan

Välkommen till Maskrosens förskola, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Sylwia Szulik

Välkommen till Maskrosens förskola

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Välkommen!

Välkommen till Maskrosens förskola i det skogsnära bostadsområdet Viggeby i Rosersberg. Vi har plats för 35 barn, uppdelat på två avdelningar. Maskrosens förskola och Nyborgens förskola ingår i samma förskoleområde. Ditt barn får möjlighet att ingå i ett mindre sammanhang och chans att knyta an till alla pedagoger i huset.

Vi ser på förskolan som en mötesplats där alla får möjlighet att bidra. Här utgår vi från barnens olika styrkor och förmågor och värnar om glädje och delaktighet. Tillsammans med engagerade pedagoger och andra barn, får ditt barn utveckla sin tilltro till sin egen förmåga genom ett utforskande arbetssätt och i en pedagogisk miljö.

Pappa och barn går till förskolan.

Introduktion

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.