Språk och hörsel

Vår förskola har särkild kompetens inom språk och hörsel. Vi erbjuder en god akustisk mijö i små grupper. Vi använder oss av olika sätt att kommunicera utifrån barnens behov.

Innehåll på denna sida

Vi har två hemvister, yngre och äldre, uppdelade på fyra grupper. Vi strävar efter att ha små grupper där alla barn kan komma till tals, bli sedda och lyssnade på. Barn med olika hörselnedsättningar erbjuds anpassade miljöer, både genom den akustiska och pedagogiska miljön. Vi använder oss av olika sätt att kommunicera utifrån barnens behov; det talande svenska språket, teckenspråk och TAKK ( AKK = Alternativ och kompletterande kommunikation, ett komplement till talat språk, använder man tecken, lånade från teckenspråket, som AKK-komplement så blir det TAKK).

Vi erbjuder en god akustisk ljudmiljö. Vi har fler rum som erbjuder olika former av lärande och som går att stänga vid behov. En mindre hörna för den som vill gå undan och få ljudvila. Lokaler är stora och ljusa med god belysning (vi undviker mysbelysning). Genom att vi har flera rum kan vi lättare dela in barnen i mindre grupper. Den fysiska miljön är föränderlig efter barnens behov och intressen. Vi försöker i största mån undvika bakgrundsbuller genom att stänga fönster och dörrar. Vi har så kallade ”tysta möbler” som dämpar de höga ljuden.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.