Märstadal förskola. Foto: Rosie Alm

Märstadal förskola

Om förskolan

Välkommen till Märstadals förskola, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Annelie Altberg

Välkommen till Märstadals förskola

Det som är viktigt för mig är förskolans valda värdeord, värdeord som vi tillsammans med all personal har kommit fram till är viktiga att lägga fokus på.

Välkommen!

Hej och välkommen till Märstadal förskola - med särskild kompetens inom språk och hörsel.

Vår förskola ligger centralt i Märsta, nära centrum, ankdamm och skog. Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden välkomnande, lyssnande och glädje. Dessa ord skall genomsyra vår verksamhet i både miljö och förhållningssätt. Genom att använda vår pedagogiska dokumentation gör vi vår barnsyn, kunskapssyn och våra valda värden synliga. Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. Vi består idag av 55 barn fördelade på fem avdelningar. Både barn och vuxna ska känna sig välkomna och må bra i de miljöer vi erbjuder.

Vi strävar efter att ha små grupper där alla barn kan komma till tals och bli sedda. Barn med olika hörselnedsättningar erbjuds anpassade miljöer, både genom den akustiska och pedagogiska miljön. Vi använder oss av olika sätt att kommunicera utifrån barnens behov, det talande svenska språket, tecken som stöd och teckenspråk.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.