Hur vi arbetar

I vår förskola, precis som i övriga kommunala förskolorna i Sigtuna kommun, har vi ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Här kan du läsa lite om vad det innebär samt om hur vi arbetar med digitala verktyg för att utveckla ditt barns lärande.

Kvinnlig pedagog interagerar med en ipad tillsammans med en grupp förskolebarn

Det kompetenta barnet

Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Projekterande arbetssätt

Genom ett projekterande arbetssätt får barnen möjlighet att vara i ett utforskande kring ett gemensamt fokus. Barnen får prova hypoteser, stanna i processer och skapa förståelse tillsammans med andra. De får med sig förmågor som kommer att vara viktiga i en föränderlig framtid.

Pedagogisk dokumentation

I vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion centrala begrepp. Detta gör vi genom den pedagogiska dokumentationen som är vårt verktyg för att synliggöra och förstå barnens lärande och för att kvalitetssäkra det uppdrag som finns i läroplanen för förskolan.

Genomtänkta pedagogiska miljöer

De pedagogiska miljöerna är i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor. Vårt mål är att den miljö barnen möter på våra förskolor är estetisk, utforskande och tillåtande. Vi ska i vår undervisning ge utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi vilket vi har möjlighet till när den pedagogiska miljön utgår från det pågående projekterandet.

Varför har vi digital teknik i förskolan?

Med hjälp av digital teknik kan vi skapa en intressant, motiverande och meningsfull förskola som möter och utmanar barnen utifrån deras olika behov och möjligheter. Genom detta arbetssätt med ger vi barnen möjlighet att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

Förskolorna i kommunen har arbetat med digital teknik i flera år och det är ett fortsatt spännande utvecklingsområde i Sigtuna kommun.

Strategisk digitaliseringsplan Pdf, 789.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad säger läroplanen?

Från och med första juli 2019 finns det inskrivet I förskolans läroplan
(Lpfö 18) att barnen ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens, och att de ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande.

Förskolan ska även ge barn kunskaper för att kritiskt kunna granska information.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg som förskolan använder för att utveckla barnens lärande.

Att digitala verktyg tar plats i förskolan betyder inte att något annat ska tas bort. Digitala och andra verktyg behöver finnas sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika lärsituationer.

Hur barnen arbetar med de digitala verktygen

Barnen använder både digitala kameror och lärplattor för dokumentation. De använder olika appar för att exempelvis skapa filmer, skriva sagor och fotografera. På det sättet får barnen själva bli producenter av eget material.

De digitala verktygen ger även nya möjligheter att skapa mysiga, spännande eller inspirerande stämningar i lärmiljöerna på förskolan. Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel projicera en skog, ett snölandskap eller en stadsmiljö i ett rum där man har högläsning eller bygg och konstruktion, för att inspirera och förhöja upplevelsen för barnen.

Exempel på verktyg och tekniker som kan förekomma på förskolorna:

  • Enklare programmering både analogt och digitalt. Genom detta ges barnen möjlighet att lösa problem och omsätta idéer i handling.
  • Projektorer och projicering. Ett sätt att utveckla barnens lek och lärmiljöer.
  • Lärplattor används tillsammans med till exempel; pedagogiska appar, fotografering och filmning, Green-Screen och QR-koder. Detta ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att använda och förstå digitala verktyg och medier. Dessutom skapas det utrymme för barnens förmåga att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

De digitala verktygen är för alla barn

Digitala kunskaper ska inte vara en fråga om klass, etnicitet eller genus, så därför har alla barn på alla förskolor tillgång till digitala verktyg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.