Kontakt

Här hittar du viktigta kontaktuppgifter.

Rektor

Rektor: Jennie Björk

E-post: jennie.bjork@sigtuna.se

Telefon: 08-591 266 08

Tillförordnad bitr rektor: Saida Punjani

E-post: saida.punjani@edu.sigtuna.se

Avdelningar

Svarar vi inte i telefonen – Ring igen

Kontaktuppgifter

Avdelning

Telefon

Lyckan röd 3-5 år

073-661 36 66

Lyckan blå 3-5 år

073-661 37 84

Mysingen röd 1-3 år

073-661 36 67

Mysingen blå 1-3 år

073-661 39 26

Öppettider

Förskolan har öppet måndag - fredag 06.30 - 17.30
Avdelningarna samarbetar när det gäller öppning och stängning.
Vi öppnar på Mysingen röd klockan 06.30
Vi öppnar Lyckan klockan 07.30

Vi slår ihop alla avdelningar på Lyckan från 16.30 och stänger där klockan 17.30.

Pedagogista

Saida Punjani, ansvarar för det pedagogiska arbetet.
Telefon: 073-666 32 05
E-post: saida.punjani@sigtuna.se

Administratör

Elisabeth Rüdrich, ansvarar för det administrativa arbetet.
(Måndag, Onsdag, Torsdag)
Telefon: 073-666 34 80
E-post: elisabeth.rudrich@sigtuna.se

Besök oss

Prästängsvägen 1
193 32 Sigtuna