Två barn leker med klossar.

Hällsbo förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Blomma

Rektorn har ordet

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Hällsbo förskola!

Förskolan ligger i ett naturskönt och lugnt område med skogen runt hörnet. Barnen på förskolan har tillgång till två härliga gårdar med möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen.
Inomhus finns möjlighet till utforskande i inspirerande lärmiljöer.

Vi arbetar med olika uttrycksätt såsom skapande, konstruktion, experimenterande. Vi fokuserar på 100 språklighet och bygger vår verksamhet på demokrati och respekt.

Vi vet att alla barnen kan, om de får de rätta förutsättningarna. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet med barnens bästa för ögonen.

Hällsbo, Ängsbo och Karusellens förskolor ingår i samma verksamhetsområde.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.