Granby förskola. Foto: Rosie Alm

Granby förskola

Om förskolan

Välkommen till Granby förskola, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Blomma

Välkommen till Granby förskola

Granby förskola ligger en bit utanför Sigtuna stad.

Välkommen!

Välkommen till Granby förskola som ligger på Travarvägen 74 i Granby utanför Sigtuna.

På Roten går förskolans yngsta barn och på avdelning Kronan har förskolans äldsta barn sin hemvist.

På Granby förskola tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.

Nyheter

  • 26 februari 2020
    Rektorn informerar

    Blöjor i förskolan

    Vårdnadshavare ska fortsatt tillhandahålla blöjor i förskolan.