Edda förskola. Foto: Rosie Alm

Edda förskola

Om förskolan

Välkommen till Edda förskola, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Marie Svensson

Välkommen til Edda förskola

På vår enhet finns en engagerad personalgrupp som ständigt har barnets bästa i fokus.

Välkommen!

Välkommen till Edda och Ragna förskolor, som ligger i centrala Valsta i nära anslutning till varandra.

Edda förskola består av två separata byggnader, nämligen Edda-huset och paviljongerna. Här går ca 180 barn. Ragna förskola ligger i ett separat hus alldeles bredvid och här går ca 35 barn.

Vi har en gemensam organisation för de två förskolorna, men förskolorna har en separat kö. Vi har en god utomhusmiljö och skogen ligger i nära anslutning till förskolorna.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.