Barn- och elevombudsmannen

I Sigtuna kommun har de kommunala förskolorna och skolorna en Barn- och elevombudsman). Till kommunens barn- och elevombudsman vänder du dig som vårdnadshavare om du anser att förskolans arbetet med särskilt stöd, trygghet och likabehandling inte fungerar som det ska.

Innehåll på denna sida

Sigtuna kommuns Barn- och elevombudsman

Kommunens barn- och elevombudsmans främsta uppgift är att fånga upp synpunkter och klagomål från vårdnadshavare när det gäller särskilt stöd, trygghet och likabehandling i de kommunala förskolorna och skolorna. I sitt arbete med att bistå för att lösa uppkomna situationer utgår kommunens barn- och elevombudsman alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa. Kommunens barn- och elevombudsman kontaktar då alltid rektor i förskolan/skolan och redogör för ärendet (om inte vårdnadshavaren har bett att få vara anonym). Kommunens barn- och elevombudsman bistår förskolan/skolan med råd när det gäller att lösa situationen som ligger bakom vårdnadshavarens kontakt.

I vissa fall kan kommunens barn- och elevombudsman delta i ett första möte mellan vårdnadshavare och förskola/skola för att hjälpa till med kommunikationen och tillgodose att båda parter blir lyssnade på.

All personal inom förskolan och skolan är skyldig att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska informera kommunens barn- och elevombudsman/huvudman.

Önskar du komma i kontakt med kommunens barn- och elevombudsman mejla kontaktcenter@sigtuna.se eller ring 08-591 26 000.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.