Barn undersöker digitala verktyg.

Brage förskola

Om förskolan

Välkommen till Brage förskola, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Blommor

Välkommen till Brage förskola

Reggio Emilia filosofin är en del av vår grundidé

Välkommen!

I Sigtuna kommuns förskolor ser vi kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld. Det är inte upptäckten av en sanning utan resultatet av en process som innefattar tolkning och meningsskapande. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Brage och Ymer förskolor ingår i ett förskoleområde.
Förskolorna ligger geografiskt nära varandra och har arbetat för att skapa en nära samhörighet under en längre period.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.