Rektorn har ordet

Ärlingheden är en förskola med fem barngrupper i två hemvister nära Ekillaskolan i centrala Märsta.

Rektor Malen Nilsson. Fotograf: Jonas Bilberg (sam113)

Fotograf: Jonas Bilberg

Vi ser på förskolan som en mötesplats där alla får möjlighet att bidra. Vi utgår från barnens olika styrkor och förmågor och vi värnar om glädje och delaktighet.

Vi arbetar projekterande. Det innebär att barnen får möts i gemensamt utforskande och att de får prova sina olika hypoteser och reflektera tillsammans. Barnen är uppdelade i hemvister efter ålder och möts under dagen i mindre grupper för att kunna fördjupa sina relationer och lärprocesser. Vi använder oss av dokumentation för att se barnets lärande, kunna reflektera i vårt arbete och synliggöra vår verksamhet.

Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, spännande och tillåtande så att barnen till stor del själva kan göra val av aktiviteter. Vi erbjuder en mångfald av ofärdigt material som blir till olika saker i mötet med barnens fantasi och kreativitet.

Vi ser samarbete med familjerna som en viktig del av vår verksamhet.

Tillsammans med Tingvalla och Vallmon förskolor bildar vi ett verksamhetsområde med en gemensam ledningsgrupp. Vi hjälps åt och arbetar tillsammans på sommaren och vid andra högtider. Personalen har gemensamma möten och fortbildning.

Avdelningar

Vår förskola består av fem grupper:

Grupp 1: 1-2 år
Grupp 2: 1-2 år
Grupp 3: 2-3 år
Grupp 4: 3-4 år
Grupp 5: 4-5 år

Detta kännetecknar Ärlinghedens förskola:

  • Vi har engagerade, erfarna pedagoger som lyssnar och erbjuder en mångfald av aktiviteter efter barnens intressen.
  • Vi har rymliga och fina lokaler och ett gott samarbete mellan grupperna
  • Vi har ett nära samarbete med köket för att skapa goda, hållbara pedagogiska måltider.
  • Vi trivs bra ute och försöker vara ute varje dag oavsett väder.

Vår vision för en hållbar framtid:

  • Vi vill att barnen lämnar vår förskola som starka individer, som tror på sig själva och är modiga
  • Vi vill att barnen som lämnar vår förskola står för sina åsikter, värnar om sina medmänniskor och respekterar olikheter.
  • Vi vill att barnen som lämnar vår förskola bär en ekologisk känslighet, bibehåller sin törst efter kunskap och fortsätter att vara nyfikna

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.

Rektor Malena Nilsson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.