Ängsbo förskola. Foto: Rosie Alm

Ängsbo förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Blomma. Foto: Rosie Alm

Välkommen till Ängsbo förskola

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra.

Välkommen!

Vår förskola som ligger i ett naturskönt område, med skogen runt hörnet. Alla barn är ute mycket på förskolan och har tillgång till två härliga gårdar med möjlighet till fantasi- och motoriska lekar.

I området har vi ett kök där all mat lagas åt oss. Vi har också tillgång till Sigtuna stad och biblioteket med mera. Vi samarbetar med förskolorna Hällsbo. Karusellen och Granby som tillhör samma verksamhetsområde.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.