Förskolor

I Sigtuna kommun finns ett 50-tal förskolor samt två dagbarnsvårdare. Här hittar du länkar till kommunala och fristående förskolor.

Finskspråkig förskola

Avdelning Granen är en del av Växthusets förskola och bedriver förskoleverksamhet helt på finska. Det innebär att det huvudsakliga språk som talas är finska och att verksamhetens mål är att lägga grunden till det finska språket.

Visste du att

  • Pedagogisk omsorg, för barn i åldrarna 1-5 år, finns också som familjedaghem. Diamantgruvan och Helénes barnstuga har verksamhet i dagbarnvårdarens eget hem och dessa är fristående.
  • Barnomsorg på obekväma tider finns på förskolan Lyan. Lyan har öppet dygnet runt och hela året.
  • Förskolan Växthuset har en finsk avdelning.
  • Ansökan till Väringaskolans förskola görs direkt hos dem.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.