Förskolor

I Sigtuna kommun finns ett 50-tal förskolor samt två dagbarnsvårdare. Här hittar du länkar till kommunala och fristående förskolor.

Inom kort kommer det en ny design här!

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vår kommunwebb och just nu pågår det arbetet här. Under kommande månader kommer vi kunna presentera nya fina hemsidor för samtliga förskolor. Tillsdess kommer du via nedan länkar till vår "gamla design".

  • Pedagogisk omsorg, för barn i åldrarna 1-5 år, finns också som familjedaghem. Diamantgruvan och Helénes barnstuga har verksamhet i dagbarnvårdarens eget hem och dessa är fristående.
  • Barnomsorg på obekväma tider finns på förskolan Lyan. Lyan har öppet dygnet runt och hela året. För mer information besök sidan som heter Omsorg på obekväma tider.
  • Förskolan Växthuset har en finsk avdelning.