Förskolor

I Sigtuna kommun finns ett 50-tal förskolor samt två dagbarnvårdare. Här hittar du länkar till kommunala och fristående förskolor.

Finskspråkig förskola

Avdelning Granen är en del av Aspbackens förskola och erbjuder förskoleverksamhet delvis på finska. Det innebär att det delvis talas finska och att verksamhetens mål är att lägga grunden till det finska språket.

Förskola med inriktning språk och hörsel

Märstadals förskola med särskild kompetens inom språk och hörsel arbetar med mindre grupper, hög personaltäthet och en god akustisk miljö. Vi erbjuder även olika sätt att kommunicera utefter barnens behov.

Visste du att

  • Pedagogisk omsorg, för barn i åldrarna 1-5 år, finns också som familjedaghem. Diamantgruvan och Helénes barnstuga har verksamhet i dagbarnvårdarens eget hem och dessa är fristående.
  • Barnomsorg på obekväma tider finns på förskolan Lyan. Lyan har öppet dygnet runt hela året.
  • Förskolan Aspbacken har en finsk avdelning som erbjuder förskoleverksamhet delvis på finska.
  • Ansökan till Väringaskolans förskola görs direkt hos dem.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.