Förskola och barnomsorg

Hos oss finns möjlighet till förskola eller pedagogisk omsorg för barn mellan 0-5 år. I kommunen finns även barnomsorg på obekväma tider och förskola med finsk avdelning.

De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar medan de kommunala förskolorna arbetar med läroplansuppdraget med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och med utgångspunkt i kommunens skolutvecklingsprogram.