Elevhälsa i gymnasiet

På varje skola finns ett elevhälsoteam som jobbar för att elever ska nå sitt mål med utbildningen.

Elevhälsoteam

I alla gymnasieskolor ska det finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Teamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan inom gymnasieskolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Är du sjuk eller behöver vård?

Om du är sjuk eller behöver vård är det din vårdcentral eller husläkare som du ska kontakta.

Mer om reglerna kring elevhälsa

Mer om reglerna kring elevhälsan finns att läsa på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.