Barn- och elevombudsman

I Sigtuna kommun arbetar alla förskolor och skolor med trygghet och likabehandling på ett systematiskt sätt för att bidra till likabehandling och motverka diskriminering. Om en förskola/skola brister i detta arbete kan man höra av sig till kommunens barn- och elevombud, som alltid utgår från elevernas rättigheter och har tydligt fokus på deras bästa.

Sigtuna kommuns barn- och elevombudsman

Kommunens barn- och elevombudsmans främsta uppgift är att fånga upp synpunkter och klagomål från vårdnadshavare när det gäller särskilt stöd, trygghet och likabehandling i de kommunala förskolorna och skolorna. I sitt arbete med att bistå för att lösa uppkomna situationer utgår kommunens barn- och elevombudsman alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa. Kommunens barn- och elevombudsman kontaktar då alltid rektor i förskolan/skolan och redogör för ärendet (om inte vårdnadshavaren har bett att få vara anonym). Kommunens barn- och elevombudsman bistår förskolan/skolan med råd när det gäller att lösa situationen som ligger bakom vårdnadshavarens kontakt.

I vissa fall kan kommunens barn- och elevombudsman delta i ett första möte mellan vårdnadshavare och förskola/skola för att hjälpa till med kommunikationen och tillgodose att båda parter blir lyssnade på.

All personal inom förskolan och skolan är skyldig att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska informera kommunens barn- och elevombud/huvudman.

Kontakta barn- och elevombudsmannen

Önskar du komma i kontakt med kommunens barn- och elevombud mejla kontaktcenter@sigtuna.se eller ring 08-591 26 000.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.