Barn- och elevhälsa, särskilt stöd

Barn- och elevhälsan är en central stödfunktion för skolornas och för­skolor­nas lokala barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spets­kompetenser och insatser för barns och ung­domars hälsa, lärande och utveckling mot utbild­ningens mål.