Regnbågens skola

Skolan är en skolform som är anpassad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan förvärvad hjärnskada. Precis som grundskolan är den anpassade skolan skolpliktig och omfattar årskurserna 1-9. Skolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Glad flicka

Träningsskolan

Inom den anpassade skolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i skolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Utredningar inför eventuell placering

Innan ett barn tas emot i skolan ska en utredning göras. Utredningen ska omfatta:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinskt utlåtande

När utredningen är klar fattas ett beslut om barnet har rätt att gå i anpassad grundskola eller inte. Innan barnet tas emot behöver även vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Regnbågens skola i Sigtuna kommun

En elev i skolan kan antingen gå i en anpassad klass på Regnbågens skola eller i grundskoleklass med kursplaner för anpassad grundskola. Detta kallas för att läsa integrerat.

Det finns en anpassad skola i Sigtuna kommun som har sin verksamhet i en ny skolbyggnad i anslutning till Centralskolan..

Anmäla en elevs frånvaro

Kommunala och fristående huvudmän ska anmäla en elevs frånvaro till hemkommunen, den kommun där eleven är folkbokförd. I anmälan ska skolans frånvaroutredning bifogas och annan dokumentation som skolan bedömer relevant.

På sidan Skolplikt och frånvaro Öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om skolplikt och hur du som huvudman anmäler frånvaro.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.