Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i gymnasieskolan.

Vem är den anpassade gymnasieskolan till för?

Anpassad gymnasieskola (tidigare kallad gymnasiesärskola) är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om vem som har rätt att gå i skolformen anpassad gymnasieskola.

Den som är intresserad av att börja anpassad gymnasieskolan ska prata med sin studie- och yrkesvägledare.

Anpassad gymnasieskola i Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun finns en anpassad gymnasieskola, Arlandagymnasiets anpassade gymnasieskola. Skolan är öppen för alla som tillhör den anpassade skolans målgrupp, men främst för de som även är invånare i Sigtuna kommun.

Arlandagymnasiet erbjuder följande program:

  • Programmet för administration, handel och varuhantering
  • Programmet för fordonsvård och godshantering
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Individuellt program

Alla program i den anpassade gymnasieskolan är fyraåriga. Den här skolformen ger en bra grund både för ett yrke och för fortsatta studier. Den som går i den anpassade gymnasieskolan får också god hjälp att utvecklas som person och att delta aktivt i samhällslivet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.