Trafikregler

Som trafikant är du ansvarig för att hålla dig uppdaterad kring trafikregler. Dessa beslutas om i Sveriges Riksdag. Kommunen beslutar om de lokala trafikföreskrifterna som rör parkering och hastighetsbegränsning. Här finns ett urval av områden vars trafikregler beskrivs.

Lokal trafikföreskrift, LTF

Kommuner kan själva bestämma om vissa trafik- och parkeringsregler. Kommunen gör det genom att besluta om lokala trafikföreskrifter. Regleringar med lokala trafikföreskrifter gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Generellt finns vägmärken uppsatta där en lokal trafikföreskrift gäller, men det finns även så kallade allmänna lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut med vägmärken. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter de regler som finns i kommunen. Kommunens lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikregler inom tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område gäller särskilda regler för hastighet och parkering enligt Trafikförordningen (1998:1276)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • (3 kap. 17§) Hastighetsbegränsning 50 km/tim (kommunen får besluta om andra hastighetsbegränsningar).
  • (3 kap. 48§) Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (dvs inte väg)
  • (3 kap. 49§a) Parkering under längst 24 timmar i följd på vardagar.

I Sigtuna kommun gäller parkeringsförbud inom tättbebyggt område mellan 21:00–06:00 (alla dagar) för tunga fordon och frikopplade släp. Observera att förbudet inte gäller inom Arlandas tättbebyggda område.

Här kan du se kommunens tättbebyggda områden i Sigtunakartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelöverfart

Cykelöverfarter blir allt vanligare och finns för att öka cyklisters framkomlighet i trafiken. Här kan du läsa vad som gäller för bilister och cyklister vid cykelöverfarter.

Det här gäller för cyklister

När du kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten.

Det här gäller för bilister

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller precis ska färdas ut på cykelöverfarten.

Här finns cykelöverfarter

I Sigtuna kommun har vi cykelöverfarter vid Tingvallavägen, Hammargatan, Mjölnergatan och Flottviksvägen.

Cykelöverfarter finns ofta tillsammans med ett övergångsställe. Överfarterna har ett eget vägmärke och speciell målning med väjningsmarkering. Vid ett övergångsställe måste du som cyklist kliva av cykeln och leda den för att ha samma rättighet som gående. Vid en cykelöverfart behöver du som cyklar inte kliva av cykeln.

Läs mer om cykelöverfarter på Transportstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.