Parkering- och trafikeringstillstånd

Ansökan om dispens att parkera eller trafikera kan endast beviljas på allmänna gator och kommunal mark samt Arlanda flygplats på platser där lokala trafikföreskrifter gäller.

Innehåll på denna sida

Ansök

Ansökan kan göras via våra digitala tjänster eller via vår blankett för ansökan om parkering- och trafikeringsdispens. Sigtuna kommun tillhandahåller inte boendeparkering, för den typen av ansökan kontakta fastighetsägaren.

Om evenemanget eller tjänsteutövningen innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang.

Fordon som ska användas i samband med dispensen ska ha godkänd kontrollbesiktning och vara försäkrade samt i de fall fordonet inte medgivits permanent uppställning vara registrerade i trafik och skattade.

Vid nyttjande av offentlig plats behöver en ansökas skickas in till polisen. Här hittar du mer information om nyttjande av offentlig plats Länk till annan webbplats..

Parkering- och trafikeringsdispens
Typ

Avgift (inkl.moms)

Handläggningsavgift

1000 kr


Normalt tar handläggningen cirka 3 veckor men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.