Fordonsflytt

Här finns information om fordonsflytt, som trafikverket, polis eller kommun kan utföra om ett fordon är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och den offentliga miljön.

I kommunen beslutar och verkställer Sigtuna kommun flytt av fordon. Beslut om flytt grundas på Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Förordning (1982:189) om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fordonsflytt från tomtmark

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras beställaren.

Kostnader och uppställningsplats

Om kommunen tagit beslut om fordonsflytt flyttas fordonet till kommunens uppställningsplats på Östra Bangatan 3, Arlandastad. Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får information per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen.

En administrativ avgift om 2000 kronor utfärdas om beslut av fordonsflytt tagits av kommunen men ägaren till fordonet flyttar det självmant.

Kostnad för flytt

2750 kronor (helgfria vardagar)
3375 kronor (utöver helgfria vardagar)

Kostnad för uppställning

50 kronor per påbörjat nytt dygn.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.