Höga elevresultat i Sigtuna kommun

2019-05-15

Sigtuna kommun hamnar på plats 66 av landets 290 skolkommuner i en ny jämförande skolundersökning. När det gäller elevresultat hamnar vi ännu högre – plats 20 av 290.

I ett försök att ge en mer rättvis jämförelse mellan olika skolkommuner i landet har Lärarnas riksförbund presenterat en ny undersökning som mäter hur väl kommunerna i landet lyckats med skoluppdraget givet sina förutsättningar. Undersökning består av fyra delmodeller inom vilka samtliga kommuner jämförs som skolhuvudmän. Därefter vägs dessa delmodeller samman till ett totalresultat.

De fyra delmodellerna är:
1. Undervisningskostnad per elev
2. Lärarlöner
3. Lärarbehörighet
4. Elevresultat

Våra elevers höga skolresultat gör att Sigtuna kommun placerar sig på plats 20 av 290 i undersökningen och som nummer 6 i Storstockholm. Lärarlönerna i kommunen är höga, vilket gör att vi hamnar högt även där, på plats 38. Undervisningskostnaden per elev ligger något över snittet jämfört med andra kommuner (plats 111) och andelen behöriga lärare ligger lågt (plats 261).

Här kan du ta del av hela rankingen:

https://bit.ly/2JhtZTb

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan