Sigtuna kommuns arbete mot könsstympning

2019-02-06

Den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. En fråga som Sigtuna kommun arbetar aktivt med. I slutet av förra året antog barn- och ungdomsnämnden en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Planen är en praktisk handledning för personal och rektorer inom förskola och grundskola i Sigtuna kommun.

Kvinnlig könsstympning är olagligt i Sverige och kan ge mellan två till tio års fängelse. Ändå är det massor av flickor i vårt land som är i riskzonen för någon form av ingrepp – så även i Sigtuna kommun. Socialstyrelsen uppskattar att runt 40 000 kvinnor i Sverige är könsstympade, varav 7 000 av dem är flickor under 18 år.

Arbetet pågått i några år

Redan för några år sedan beslutade barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Uppdraget gavs inom ramen för barn – och elevhälsoenhetens uppdrag. Kompetenshöjande insatser har genomförts och den 27 november antog barn- och ungdomsnämnden en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV).

 Bland annat har alla skolsköterskor i kommun fått utbildning om könsstympning via Socialstyrelsen. De har även fått en manual för hur de kan ställa frågor i det här svåra och känsliga ämnet, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten.

Öka kunskapen om hedersrelaterat våld

Syftet med handlingsplanen är att öka kunskapen om HRV bland personalen så att de kan hjälpa utsatta barn och elever. Det handlar om att utbilda personalen och ge dem vägledning i allt från insatser på gruppnivå, i form av exempelvis undervisning och föräldramöten, till frågor som kan ställas till en enskild elev om skolan misstänker att hen är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.
– Skolan är en viktig fast punkt i den utsatta elevens tillvaro. Det är skolans uppgift att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som befinner sig i en hederssituation och med deras hjälp se till att barnet får det stöd hen behöver, säger Birgitta Asplund.

Kontroll av flickors sexualitet

Hedersrelaterat våld och förtryck karaktäriseras av kontroll av flickors och kvinnors sexualitet som anses vara knuten till mannens och kollektivets heder. Det kan ta sig uttryck i bland annat psykiskt våld, sexuellt våld, socialt våld (t ex. isolering från andra och tvångsäktenskap) och/eller fysiskt våld.

Om du har erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning så kan du vända dig till kommunens ungdomsmottagning eller mödravårdcentral. Du kan också vända dig direkt till Amelmottagningen på Södersjukhuset som är specialiserade kring detta ämne.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan