Vi söker idrottande ungdomar som vill påverka

2019-09-04

Sigtuna kommun inleder ett samarbete med Rädda Barnen och Upplands idrottsförbund för att öka barns och ungdomars inflytande inom idrotten i kommunen. Föreningslivet i Sigtuna kommun utför ett enormt bra arbete med att skapa aktiviteter för våra barn och ungdomar, men hur mycket inflytande har barn och ungdomar själva över den verksamhet de deltar i?

  • Är barn och ungdomar med och bestämmer vilka målsättningar laget eller föreningen har?
  • Vilka regler och värderingar tycker barn och ungdomar ska råda i de idrottsanläggningar vi har i kommunen? Hur gör vi för att efterleva dessa?
  • Hur tycker barnen och ungdomarna att idrottsverksamheten i Sigtuna kan utvecklas och förbättras? Finns det till exempel otrygga miljöer och idéer för hur det kan bli bättre?

Monica Fries, föreningskonsulent i Sigtuna kommun, är med i arbetet med att ta fram ungdomsidrottsrådet.

- Vi vill gå in i detta med så öppna ögon som möjligt, allt för att det inte blir så att vi tar över projektet och dess målsättningar. Vi måste låta barnen och ungdomarna styra processen och att vi tar en stöttande roll. Vi hoppas komma igång med detta under september men det är viktigt att det är ungdomarna själva som bestämmer formerna för rådet.

 

Vem är det vi söker till vårt ungdomsidrottsråd?

- Vi söker den som är mellan 13 och 20 år och är verksam i en idrottsförening eller är intresserad av idrott. Vi hoppas också att vi får med ungdomar som är nyfikna, vill lära sig mer om vilka rättigheter de har inom sitt idrottande och vill påverka så att barn- och ungdomsidrotten inom Sigtuna kommun är en plats där alla känner sig trygga, avslutar Monica Fries

Är du intresserad eller har frågor? Skicka ett mail så snart möjligt till monica.fries@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan