Ny metod tar till vara barns åsikter

2019-06-18

Tisdag den 18 juni prövade Sigtuna kommun en ny metod för att ta till vara barnens synpunkter på sina skollokaler. Metoden kallas för trivselvandring.

Pilotprojektet genomförs på Galaxskolan med sex barn i olika åldrar och är ett är ett samarbete mellan Komfast och barn- och ungdomsförvaltningen. Om resultatet faller väl ut kommer flera trivselvandringar att genomföras i flera av kommunens lokaler.
Landstinget Sörmland använder redan metoden och de har varit på Sigtuna kommun och presenterat hur de jobbar för att ta tillvara barnens upplevelser av deras vårdlokaler.

Synpunkter samlas i en erfarenhetsbank

Metoden bygger på att barn får gå en förutbestämd rutt i lokalen och fotografera det som de tycker är bra eller mindre bra. Deras synpunkter dokumenteras och samlas tillsammans med bilderna i en erfarenhetsbank som utgör underlag då nya skolor ska byggas eller vid renoveringar.
– Barnkonventionen blir lag 2020 och Sigtuna kommun jobbar för att vässa organisationen för att möta det. Det måste bli naturligt för oss att ha med barns perspektiv i allt vi gör. I det blir det här ett spännande arbetssätt att testa för att ta tillvara barns synpunkter och höja vår kompetens, säger Percy Tollebrant, tf fastighetschef på Sigtuna kommun.
– Jag är extra glad att vi kommer igång med trivselvandringar eftersom jag alltid värnat om våra barn och elevers lärmiljö. Det är kul att får vara del i den utveckling som nu sker i Sigtuna kommun kring barn och elevers delaktighet. säger förvaltningschefen för barn- och ungdomsförvaltning Susana Olsson Casas.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan