Stormen Alfrida

2019-01-05

Nu ska samtliga hushåll i Sigtuna kommun ha fått strömmen tillbaka

Vattenfall Eldistribution ger avbrottsersättning beroende på strömavbrottets längd. Du har som kund möjlighet att göra en skadeanmälan för att begära ersättning för boende på hotell, skadad mat, milersättning för resor till följd av elavbrottet, din lunch på restaurang mm. Läs mer här:

https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/dina-rattigheter/avbrottsersattning-och-skadeanmalan/ 

 

Skador på grund av stormen

Vattenfall Eldstribution är tacksamma för om de som ser träd på ligger på ledningar anmäler det till telefon 020-82 58 58. Tänk på att aldrig gå fram till en elledning som fallit till marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst omkull på en elledning.

 

2019-01-03

Är du drabbad av strömavbrott?

Kontakta Vattenfall för senaste status i ditt område. Du hittar störningsinformation på https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/

Biblioteket i Märsta är öppet till kl 18.00 om du behöver komma in och värma dig, ladda telefonen eller låna en dator. Midgårdsbadet är öppet till kl 21.30 – här kan du även ta en dusch om du behöver.

Behöver du hjälp eller vet någon som kan behöva hjälp på grund av strömavbrott? Kommunens kontaktcenter håller extra öppet idag till kl 19.00, du når oss på telefon 08-591 260 00.

 

Uppdatering efter stormen Alfrida

Väderläget har förbättrats betydligt och SMHIs vädervarningar togs under onsdagseftermiddagen bort för Stockholms län. Sigtuna kommun har tät kontakt med Vattenfall för att säkerställa att alla kommuninvånare får tillbaka strömmen. Just nu kvarstår strömavbrott för cirka 50 hushåll i kommunen och bedömningen är att samtliga hushåll ska ha tillbaka strömmen kl 18.00 idag den 3 januari.

 

Uppdatering - eftermiddag

Hela dagen har alla tillgängliga resurser arbetat med att ta bort nerfallna träd. Detta arbete kommer att pågå under flera dagar framåt. Vi har för närvarande fått in över 35 st. ärenden om fallna träd, vi har prioriterat de situationer som har inneburit stor risk för gående och andra trafikanter.

Förutom alla träd som finns i anslutning till vägar och gång och cykelvägar så är det massor med träd runt om i skogarna som har fallit delvis eller helt, det är därför väldigt viktigt om man ger sig ut i skogen att vara extra försiktig då träd kan falla efter en sådan storm som varit under det senaste dygnet.

Vad gäller väglaget så har det förbättras under dagen. Sandning av gång och cykelvägar har pågått hela dagen och kommer att avslutas under kvällen. Prognosen för kvällen och natten ser ut att kunna ge frosthalka men ingen nederbörd så bedömningen är att vi kommer att ha ett bra väglag de kommande dygnet.

 

Uppdatering - Stormen Alfrida

Vi har fått en statusrapport fån de medarbetare som arbetat under natten

Stanna hemma om ni kan!
Sveriges radio har under hela natten rapporterat om problem med träd som blockerar väga runt om i länet viket gör att det kan vara svårt att komma fram. Måste man ut, ta god tid på er och anpassa fart efter väglaget och kör försiktigt. Nedfallna träd - rapportera gärna!

Det stora problemet nu, och har varit under natten, är givetvis den mycket kraftiga vinden. Den har legat på stormstyrka i byarna vilket gett att flera träd har fallit. Vi har uppmärksammat ca. 5 platser där träd blockerar eller delvis blockerar framkomligheten, det gäller uteslutande gångvägar förutom på Brobyvägen vid Fältvägen där ett mindre träd fallit över delar av vägen. Arbetet med att ta bort träden kommer att påbörjas nu på morgonen när det ljusnar, vi vill inte att personalen ska arbeta med detta under mörker.

En uppmaning till våra invånare är att vi tacksamt tar emot anmälningar om nerfallna träd eller om det är träd som ser ut att kunna falla. Tel. nr: 08- 591 261 89. 

Kl. 02:30 så har snöfallet mattats av, plogning/saltning av bussgatorna påbörjas ca. 03:00. Snömängderna varierar väldigt mycket, allt mellan 1-3 cm med anledning av den kraftiga blåsten. Bedömningen är ändå att vi behöver ploga av vägarna och lägga på nytt salt för att få till ett bättre väg grep.

Gång och cykelvägarna ser ut att ha klarat sig bra från snö, halkbekämpning kommer påbörjas nu på morgonen, det handlar mest om punktvis halkbekämpning och putsning av eventuella snödrev. Så vad gäller status av väglaget på vägar och gång och cykelvägar så är läget på det stora hela bra.

 

2019-01-01

KLASS 2-VARNING UTFÄRDAD

Från natt till onsdag till onsdag förmiddag väntas det mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s i länet.
SMHI har utfärdat en klass 2-varning (stormbyar) för Stockholms län och på att vädersituationen kan bli besvärlig. Detta på grund av hårda vindar/storm och eventuellt halt vägunderlag, vilket kan göra det besvärligt i trafiken.

  • Följ aktuella vädervarningar och prognoser via smhi.se

  • Ta god tid på dig i trafiken och anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget.

  • Håll dig löpande informerad via trafikaktörernas informationskanaler:

  • Väg- och tågtrafik: trafikverket.se, trafiken.nu

  • Kollektivtrafik och flygtrafik: sl.se, trafiken.nu, swedavia.se

 


 

  

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan