Så mycket fakturerar kommunen för ensamkommande flyktingbarn

2012-03-02

Sigtuna kommun är en av de kommuner som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i landet. De senaste dagarna har det förekommit motstridiga uppgifter i media om hur mycket Sigtuna kommun fakturerar Migrationsverket för detta.

Riksrevisionen har tolkat att Sigtuna kommun hade 1 208 vårddygn för ensamkommande flyktingbarn kvartal tre 2011. Den faktiska siffran är 4 743 vårddygn.

Riksrevisionen har räknat på följande vis: 19 miljoner kronor (ersättning till kommunen från Migrationsverket för kvartal 3) / 1 208 (vårddygn kvartal 3 enligt Riksrevisionen) = 15 773 kronor per vårddygn.

Teoretisk kostnad stämmer inte 

Teoretisk kostnad per vårddygn: 19 miljoner kronor (ersättning till kommunen från Migrationsverket för kvartal 3) / 4 743 (faktiska vårddygn kvartal 3) = 4 017 kronor per vårddygn.

Det går inte att räkna på detta vis heller eftersom de 19 miljoner kronor som kommunen fått för kostnader under kvartal tre inte enbart avser kostnader för kvartal tre. I de 19 miljoner kronor finns till exempel fakturor från leverantörer som fakturerat sent för kostnader i kvartal två. Kostnaderna är inte periodiserade under året.

Faktisk kosntad på årsbasis

Den faktiska vårddygnskostnaden måste räknas på årsbasis.
67,5 miljoner kronor (ersättning till kommunen från Migrationsverket för helår 2011) / 28 063 (faktiska vårddygn man sökt ersättning för) = 2 404 kronor per vårddygn.

Om Riksrevisionens siffror skulle stämma, det vill säga att Sigtuna kommun fått 15 773 kronor för varje vårddygn så skulle kommunen ha fått 442 637 699 kronor i ersättning av Migrationsverket (28 063 antal faktiska vårddygn x 15 773 kronor, Riksrevisionens uträkning på kostnad per vårddygn).

Kommunens ersättning från Migrationsverket för verksamhetsåret 2011 uppgår till 67 458 000 kronor.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan