Rapport om de skadade bryggorna i Sigtuna

2018-08-09

Längs strandpromenaden i Sigtuna har två trasiga bryggor väckt irritation hos såväl boende som besökande.
Varför lagas de inte så att de kan användas?
Det enkla, men kanske inte så tillfredställande, svaret är: eftersom bryggorna är av speciell karaktär är det bara ytterst få som har kompetens att bedöma hur eller om de kan repareras. Vi har kontakt med ett företag som kommer utföra detta uppdrag för vår räkning. Det är dock ett hårt tryck på deras tjänster och tyvärr
kommer utvärderingen med förslag på eventuella åtgärder, prisbild och alternativ till de just nu skadade bryggorna tyvärr att dröja till efter sommaren.
Det är den hårda vintern med drivande isflak som utsatt bryggorna för påfrestningar de inte klarat av.
Bryggan vid minigolfen går att gå ut på men trädäcket kan ej beträdas, medan det är beträdelseförbud på bryggan längre västerut.
Vi uppdaterar er med vad som händer så fort något händer…

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan