Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning

2019-08-23

2 200 invånare i Sigtuna kommun har valts ut att delta i enkäten som ger en möjlighet att tycka till om verksamheterna i kommunen och hur det är att bo, leva och verka här.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. När det gäller Sigtuna kommun har 2 200 invånare i åldern 18 till 84 år valts ut.

Mäter kommuninvånarnas attityder

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Sigtuna kommun har varit med i undersökningen tidigare och vill gärna veta vad invånarna tycker om utvecklingen i kommunen, vad som fungerar bra och vad som skulle kunna bli bättre.

Anonyma svar

Det går aldrig att se vad en enskild person svarar, men ju fler som väljer att delta desto bättre blir den statistik som kan tas fram från undersökningen.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

Har du några synpunkter?

Även om du inte har valts ut till just denna enkät kan du alltid lämna invånarförslag eller synpunkter till oss.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan