Krisberedskapsveckan 2019 äger rum den 6-12 maj

2019-05-06

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat en kampanj, bland annat tillsammans med andra kommuner. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och hur de kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

I Sigtuna kommun är det kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) som samordnar och ansvarar för krisberedskapsveckan. Alla invånare i Sigtuna kommun kan ta del av krisberedskapsveckan om de önskar, se informationsträffar nedan. 2019 genomförs Krisberedskapsveckan för tredje gången.

Informationsträffar

På följande platser kommer FRG att förevisa vad en krisberedskapslåda bör innehålla samt berätta hur man kan klara kriser som exempelvis längre el- och vattenbortfall.

  • Sätuna torg torsdag den 9 maj från kl 16:00-19:00
  • Märsta Centrum den 11 maj från kl 11:00-16:00
  • Krisberedskap på torget i Sigtuna där FRG samverkar med Hemvärnet den 12 maj från kl 11:00-16:00

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan