Extremtorka - därför borde fler kommuner göra som Sigtuna

2018-08-07

Kommunen har antagit Transportutmaningen och Solutmaningen – några av Fossilfritt Sveriges initiativ för att få kommuner att minska utsläppen av växthusgaser. Men vad innebär det egentligen?
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, ger svar.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Foto: Fredrik Hjerling- Genom att många aktörer samlas runt konkreta klimatåtgärder visar man för andra att det är möjligt. På det viset skapar utmaningarna en snöbollseffekt. Utmaningarna skickar också en signal till riksdag och regering om att många är beredda att ställa om och att det nu behöver skapas rätt förutsättningar för att accelerera omställningen, säger Svante Axelsson.

Är det viktigt att just kommuner deltar i utmaningarna?
- Det är viktigt att det offentliga Sverige visar vägen. Om vi vill att näringsliv och privatpersoner ska engagera sig i omställningen måste kommuner, regioner och myndigheter ta ett ansvar så att de allmänna medlen används på ett sätt som gynnar de klimatmål som riksdagen kommit överens om.

Vad har kommunen att vinna på att delta i utmaningarna?
- Det är viktigt att kommunen kommunicerar målen för klimatområdet både för de anställda och för kommuninvånarna. Här har utmaningarna en funktion att fylla. En tydlig målbild motiverar och engagerar. Att visa upp sina klimatambitioner är ett bra sätt att stärka sin profil och visa att man är en kommun som tänker framåt. Det tror jag attraherar invånare och näringsliv att etablera sig i kommunen.

Varför tror du att det är förhållandevis få kommuner som antagit utmaningarna?
- Det är klart vi vill att fler ska anta utmaningarna. Samtidigt har jag respekt för att beslutsprocesserna i en kommun är mer komplicerade än på ett företag. Vi hoppas nu att Sigtuna sporrar sina grannkommuner att också delta.

Finns det några sanktionsmöjligheter om kommunen inte uppfyller målen?
- Inte alls. Utmaningarna handlar om att sätta mål och att våga gå ut och berätta om dem. Vår uppgift är inte att straffa dem som misslyckas utan att stötta dem som försöker.

Plan för klimatsmart Sigtuna

Transportutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 och senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären alls.
Målen för Sigtuna kommun är:
Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen 2015
Fossilfri kommunorganisation 2030
Fossilfri kommun senast 2040

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel. Genom att visa hur många som satsar och tror på energiformen inspireras fler att följa efter.
Målen för Sigtuna kommun är:att alltid se över möjligheten att ha solceller på taken vid nybyggnation av kommunala byggnader. Exempel på byggnader med solceller på taket är nya Centralskolan, Rosersbergs Sporthall och S.t Pers skola. Nya Brage förskola, som kommer att stå klar 2020, kommer också att ha solceller på taket.
Sigtuna kommun äger två vindkraftverk, som står för hälften av all elanvändning.

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan