Högtryck i kommunen

2019-07-24

Sommarlov och semester för många, men på Stadsbyggnadskontorets enhet Teknik & Natur har man fullt upp på dagarna.

Just nu arbetar anläggningsenheten med driftförbättrande åtgärder på Stationsgatan. De tar bort kullersten och ersätter det med asfalt och plattor. Orsaken är att kullerstenen lossnar vid plogning och då blir onödigt dyrt att underhålla. Det kommer även att utföras samma typ av arbete på Centrumleden och Tingvallavägen.
– Vi har även i stort sett färdigställt den nya gång och cykelvägen mellan Tvillingbackarna och Prästängarna, vi väntar bara på leverans av belysningen i rondellen vid Prästängsvägen och den beräknas komma på plats i september, säger Richard Källberg, enhetschef anläggningsenheten.
Målet på sikt är att bygga ihop alla gång- och cykelstråk i kommunen.

Upprustning av skolgårdar

På parkdriften arbetar man bland annat med rensning av dagvattendammarna utmed Västra Bangatan, gräsklippning och rensning av ogräs. Under kommande veckor kommer även skolgårdar och förskolegårdar att ses över inför kommande skolstart. Det gäller både ogräsrensning, målning av asfaltsmålningar, oljning av träkonstruktioner.

Tredje säsongen för Elin

Elin Källberg säsongarbetar för tredje sommaren på parkdriften. Den här veckan fräschar hon upp utemiljön kring Tingvallaaskolan i Märsta genom att måla plank och bodar och rensa ogräs. Hon kommer också jobba i parker och på andra skolgårdar innan sommarjobbet är över för denna gången.
– Jag älskar att få vara ute och jobba på sommaren och så tycker jag att det är kul att göra något konkret där man på en gång ser resultat av det man gör, säger hon.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan