Sigtuna kommun ger service för såväl invånare som besökare i Drakegården

2019-03-13

Den 1:a maj inrättar Sigtuna kommun ett kontaktcenter i Drakegården i Sigtuna stad och tar samtidigt över turistbyråverksamheten. Bemanningen kommer att öka, liksom öppettiderna. 360 dagar om året kommer 1700-tals villan att hålla öppet för att kunna hjälpa invånare och besökare. 

- Det känns fantastiskt att vi kommer närmare våra invånare. Vi kommer att ha våra duktiga kommunvägledare på plats alla dagar i veckan och de kommer att kunna hjälpa till med de flesta frågor. Det kommer också finnas möjlighet att nyttja våra e-tjänster och söka information med våra självservicedatorer, säger Kaj Gänger, chef för kommunens samtliga Kontaktcenter.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:
- Att vi nu öppnar ett kontakcenter på Drakegården i Sigtuna stad är ett led i att förvandla den kommunala verksamheten från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation. I och med kontaktcentret på Drakegården flyttar vi ut delar av vår service från kommunhuset till platser som är närmare invånarna.

Turistbyråverksamheten kommer att drivas i kommunal regi

Ett kontaktcenter är inte den enda förändringen som sker i Drakegården. Turistbyråverksamheten kommer från och med 1 maj att drivas i kommunal regi.
- Att kommunen tar över ansvaret för turistbyrån är ett led i att stärka kommunens viktigaste näring, besöksnäringen. När kommunen nu tar över turistbyråansvaret frigör det resurser för destinationsbolaget, Destination Sigtuna, som därmed kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag - att locka fler besökare till vår kommun, förklarar Olov Holst.

Fler kontaktcenter i kommunen

Sigtuna kommun har, förutom kontaktcentret i kommunhuset, även etablerat ett kontaktcenter på Trygghetscentret i Märsta centrum och ytterligare ett kommer att öppnas på biblioteket i Valsta centrum senare i år.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan