Dialog om Rosersbergs utveckling

2019-10-09

Vilken karaktär ska bostadshusen ha? Vilken typ av service finns det behov av? Hur stora och många parkområden är rimligt? Under de närmsta två veckorna, 8-19 oktober, får invånarna tycka till om utvecklingen av Rosersberg, där byggstart är beräknad till 2022.

Rosersberg i Sigtuna kommun har det senaste decenniet vuxit och utvecklats till ett av Sveriges större nav för logistik, där många väletablerade företag valt att placera sina huvudlager. Nu ska Rosersberg även utvecklas som samhälle. Tanken är att samhället de kommande åren ska ges möjlighet att växa, både vad gäller bostäder och serviceinrättningar av olika slag.

Dialog under två veckor

Politiker och tjänstepersoner kommer under en tvåveckorsperiod att finnas på plats i en dialogpaviljong vid Rosersbergs station för att lyssna och ta emot synpunkter och förslag kring utvecklingen. Det går även att tycka till på Sigtuna kommuns webb.

Ambitionen är att det i början av nästa år ska finnas ett planprogram som invånarna men även exempelvis Länsstyrelsen och Trafikverket kan lämna synpunkter kring. Går allt som planerat kommer arbetet med de första detaljplanerna (eftersom det rör sig om en så pass stor yta kommer det behövas flera olika) påbörjas under våren, för att utbyggnaden av Rosersberg ska kunna starta 2022.

Tyck till här

Mer information, tider då dialogpaviljongen är bemannad, enkät att fylla i osv hittar du här:
https://sigtuna.se/rosersberg

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan