Budgeten för 2020 fastställd

2019-06-19

På kommunfullmäktige den 19 juni antogs Mål och budget för kommunen. Bland annat får förskola och skola, äldreomsorgen, utbildning och arbetsmarknad och individ- och familjeomsorgen mer pengar, samtidigt som kommunen visar ett överskott på 50 miljoner kronor.

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument

Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Budget fastställd för 2020

Under kommunfullmäktige den 19 juni fastställdes budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022.
Totalt tillskjuter kommunen närmare 120 miljoner kronor till kärnverksamheter.

Till exempel:

  • +49mkr till förskola och skola
  • +26mkr till äldreomsorgen
  • +10mkr till utbildning och arbetsmarknad
  • +9,5mkr till individ- och familjeomsorgen

Det beslutades också att skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 20,00 procent.

Kommunen visar ett överskott 

Kommunen visar ett överskott på 50 miljoner kronor och når därmed i princip det tvåprocentiga överskottsmål som Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar alla kommuner att nå.

- I och med mål och budget 2020 har vi nu på bara några år lyckats vända kommunens ekonomi, som var riktigt illa ute. Samtidigt lyckas vi tillföra våra kärnverksamheter nästan 120mkr. Tack vare en konsekvent och ansvarsfull politik är vi på god väg mot det långsiktiga målet där Sigtuna kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner inom samtliga våra verksamheter, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan