Starta restaurang

Om du vill servera alkoholdrycker på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Den som driver vanlig restaurangverksamhet året runt ska ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Ansökan får inte vara muntlig och kommunen har fyra månader på sig att handlägga en sådan ansökan.

För att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan behöver kommunen en mängd uppgifter av dig. Om du inte skickar in allt direkt kontaktar kommunen dig och begär in de kompletteringar som behövs för att handlägga ansökan.

 

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

RIKTLINJER

Utförliga riktlinjer finns i menyn till höger på denna sida men kortfattat är kriterierna:

PERSONLIG LÄMPLIGHET

För att få ett stadigvarande serveringstillstånd krävs att samtliga personer med betydande inflytande i bolaget/företaget/föreningen är lämpliga att utöva verksamheten. Det innebär att personer dömda för vissa brott inte kan få serveringstillstånd. Serveringstillstånd får inte heller ges till sökande som missköter sin ekonomi. Om den sökande driver andra företag eller bolag kontrolleras också dessa i lämplighetsbedömningen.

Det krävs att den sökande har goda kunskaper i alkohollagen. Detta bevisas genom att personen får göra ett prov hos kommunen. Du är välkommen att kontakta tillståndshandläggaren om du vill boka tid för provet.

MAT

För att få servera alkoholdrycker krävs att det finns ett kök på serveringsstället. Matutbudet ska vara varierat och det räcker inte att enbart servera smörgåsar eller färdigrätter som värms i micron. Caféer och gatukök kan inte få serveringstillstånd enligt alkohollagen. Efter kl 23.00 går det bra att enbart erbjuda ett mindre antal enklare maträtter. Läs mer om vad som krävs under "Folkhälsomyndighetens information om lokal, kök och mat" till höger.

SERVERINGSANSVARIG

Tillståndshavaren ska ha uppsikt över hela serveringsytan och se till att inga minderåriga personer serveras alkoholdrycker samt att det inte finns några märkbart berusade personer i lokalen. Tillståndshavaren får utse serveringsansvariga personer att göra den uppgiften men är alltid ytterst ansvarig själv. Serveringsansvariga personer måste vara lämpliga för uppgiften och ha fyllt 20 år. De serveringsansvariga personer tillståndshavaren utser ska anmälas till kommunen.

FINANSIERING

För att få serveringstillstånd för en ny verksamhet krävs att du kan visa hur finansieringen av köpet av bolaget eller restaurangen har gått till. Alla handlingar som visar hur pengar för köpet har överförts ska bifogas ansökan. Det är viktigt att visa att pengarna som använts vid köpet inte är så kallade svarta pengar.

KUNSKAP

För att få serveringstillstånd krävs att tillståndshavaren klarar ett kunskapsprov om alkoholservering. Det är Folkhälsomyndigheten som har gjort provet, men du skriver provet hos kommunen. Läs mer om kunskapsprovet under "Folkhälsomyndighetens information om kunskapsprovet" till höger.

VILLKOR

När kommunen beviljar ett serveringstillstånd kan det villkoras. Till exempel kan kommunen kräva att serveringsstället har ordningsvakter på plats under vissa tider.

STÖRNINGAR

Om serveringen kan medföra störningar kan kommunen vägra serveringstillstånd även om alla andra förutsättningar är uppfyllda.

 

Hur ansöker jag om serveringstillstånd?

 

Under "Blanketter och checklistor" i menyn till vänster hittar du information om vilken blankett du ska använda och vilka bilagor du ska skicka med i din ansökan. Du hittar också alla blanketter på den sidan.

 

Vad händer med min ansökan?

 

Handläggningen av din ansökan börjar inte förrän du har betalt in avgiften. Information om inbetalning och avgifter hittar du här. Avgiften avser handläggningen och betalas inte tillbaka om du skulle ändra dig angående ansökan eller om du inte beviljas tillstånd. När avgiften är betald börjar kommunen att handlägga ärendet.

Om bilagor saknas eller någon uppgift behövs under handläggningen skickar kommunen ut ett brev till dig med begäran om komplettering. När ansökan är komplett begär kommunen in yttranden från andra myndigheter till exempel Polisen, Skatteverket och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Efter att alla yttranden har kommit in presenteras utredningen för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden beslutar sedan om sökanden ska få tillstånd eller inte.

Ibland framkommer det saker under handläggningstiden som innebär att nya uppgifter tillförs ärendet. Då kontaktas alltid den sökande och ges möjlighet att kommentera uppgifterna. Det kan till exempel gälla ett yttrande från Skatteverket om att personen inte skött sin ekonomi.

Ett avslag på en ansökan kan överklagas.

 

Vilka andra myndigheter måste jag kontakta?

 

Till höger hittar du en länk till sidan "Starta restaurang och café". Där har Sigtuna kommun samlat information om vilka myndigheter du behöver kontakta när du vill starta en restaurang i kommunen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Riktlinjer för Serveringstillstånd 2018

Mer information