Blanketter och checklistor

Kommunen behöver en mängd uppgifter av dig för att handlägga din ansökan. Till höger hittar du kommunens blanketter och under dem hittar du checklistor du kan använda för att försäkra dig om att du skickar med alla bilagor kommunen behöver. Om ansökan inte är komplett när den kommer in till kommunen skickas en begäran om komplettering till sökanden. Du kan också använda vår e-tjänst: Sök, ändra eller komplettera ditt serveringstillstånd

 

Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd

 

Du som vill ansöka om ett nytt stadigvarande serveringstillstånd ska fylla i blanketten "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd".

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du checklistan      "Bilagor, stadigvarande tillstånd". Beroende på vilken typ av sökande det är väljer du checklistan för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskild firma eller förening.

 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

 

Du som vill ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten fyller i blanketten "Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten".

Du som vill ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap fyller i blanketten "Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap".

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du antingen checklistan "Bilagor, tillfälligt tillstånd allmänheten" eller "Bilagor, tillfälligt tillstånd slutet sällskap".  

 

Ändring i befintligt serveringtillstånd

 

Du som redan har ett serveringstillstånd kan ansöka om till exempel utökad serveringyta eller utökad serveringstid. Du fyller då i "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd" och kryssar i att ansökan gäller ändrat tillstånd. Ändringen kan vara tillfällig (alltså enbart gälla ett tillfälle) eller stadigvarande.

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du antingen checklistan "Bilagor, stadigvarande ändring i tillstånd" eller  "Bilagor, tillfällig ändring i tillstånd".

 

Ägarbyte

 

Du som tar över en restaurang med ett nytt organisationsnummer ska ansöka om ett nytt serveringstillstånd. Det gör du på blanketten "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd" där du kryssar i ägarskifte.

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du checklistan "Bilagor, stadigvarande tillstånd". Beroende på vilken typ av sökande det är väljer du checklistan för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskild firma eller förening.

Du som tar över ett bolag som driver en restaurang ska göra en ändringsanmälan. (Det gäller enbart när organisationsnumret på serveringstillståndet inte ändras.)

En anmälan om ändringar i ägarförhållandena gör du på blanketten "Anmälan om förändrade ägarförhållanden".

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du checklistan "Bilagor, anmälan om ändring".

 

Ändringsanmälan

 

Du som har serveringstillstånd är skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till kommunen. Det kan gälla till exempel ändrade bolagsuppgifter, förändringar i ägarförhållandena, avbrott i verksamheten, ombyggnation eller ändrad verksamhetsinriktning.

Du som vill anmäla ändringar i ägarförhållandena använder blanketten "Anmälan om förändrade ägarförhållanden".

Anmälan av andra förändringar görs inte på någon speciell blankett, utan du skickar ett brev till kommunen och anmäler det du vill ha ändrat.

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du checklistan "Bilagor, anmälan om ändring".

 

Övrigt

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta alkohol- och tobaksansvarig. Kontaktinformation finns till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post