Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Landsbygd_01 Foto Futureimagebank

Upplandsbygd Lokalt Leddutveckling arbetar med att utveckla landsbygden i Uppland genom att fördela stöd till projekt som genererar nya arbeten, fler inflyttade, nya företag och bättre förutsättningar för de föreningar och företag som finns i området.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt och långsiktigt, samt ske i samverkan mellan berörda parter.

 

Området Upplandsbygd

Leaderområdet Upplandsbygd omfattar fyra kommuner:

 • Sigtuna kommun, utom Märsta tätort
 • Knivsta kommun
 • Uppsala kommun, utom Uppsala stad
 • Östhammar

 

Upplandsbygd har fem horisontella mål:

 1. Innovation - att se med nya ögon på såväl problem som möjlighet
 2. Inklusion - alla invånare ska ha möjlighet att medverka och bidra på sina egna villkor i det lokala tillväxtarbetet
 3. Samspel - bygger på kriteriet att någon form av aktivitet överskrider gränser inom eller mellan organisationer
 4. Lärande - lärande förhållningssätt ska tillämpas
 5. Hållbarhet - skallvara ett aktivt förhållningssätt

 

Leader Upplandsbygd kan göra din idé till verklighet!

Har du en idé om hur landsbygden i Sigtuna kommun eller en större del av Upplandsbygd kan utvecklas? Kontakta Upplandsbygds kontor eller gå in på deras hemsida. Det finns pengar att söka både för stora och små projekt.

Projektstöd kan sökas inom fyra tematiska insatsområden:

 • Företagande och arbetstillfällen
 • Samspel mellan land och stad
 • Ungdomar
 • Utvecklande bygder

 

Finansiering

Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfondern för landsbygdsutveckling. Varje projekt måste ha privat medfinansiering, t ex i form av nedlagd arbetstid.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation