Näringslivslänkar

Allabolag.se

Allabolag.se är en sökmotor där du finner bolagsinformation när det gäller verksamhet och ekonomisk status.

Almi Företagspartner

Almi främjar utvecklingen av mindre företag. Hit kan du vända dig med en företagsidé och få stöd och hjälp.

Baltic Business Center

Affärsinriktad information för Östersjöregionen.

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

Coompanion 

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning och information när ni är två eller fler som vill starta företag eller förening tillsammans. Det brukar kallas kooperativt företagande - ett entreprenörskap som ofta handlar om att möta aktuella samhällsutmaningar så som arbetslöshet, klimathot eller integration. Det kan också handla om att organisera samverkan mellan småföretagare.
Läs mer och boka kostnadsfri rådgivning via vår hemsida!

Exportkreditnämnden

Främjar svensk export genom att utfärda garantier. 

 

Företagarna

Sveriges största näringslivsorganisation. 

 

Internationella Företagarföreningen

Religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att främja företagande bland invandrare i Sverige. 

 

Kommerskollegium

Regeringens expertmyndighet för handelspolitik.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en god utveckling när det gäller till exempel arbete, service och miljö. De arbetar med många olika uppgifter, allt från att ge tillstånd och utöva tillsyn till mer övergripande samhällsplanering.

Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum stimulerar entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag.

Nyföretagarcentrum i Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun kan du får hjälp av Nyföretagarcentrum i Näringslivets hus, i Märsta centrum.

Näringsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens näringslivspolitik. 

Patent- och registreringsverket

Registrerar företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

SAMI

Om du spelar musik i din verksamhet behöver du musiklicens från SAMI.

Sigtuna Stads Företagare

Sigtuna Stads Företagare utgör en sammanslutning av företagare i Sigtuna Stad och landsbygd. 

StartaEgetInfo.se

StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri guide för dig som vill starta eget företag eller driver eget företag.  

Svensk Handel

Hjälper till med förhandlingar av bland annat hyror, arbetsrättsliga tvister, ger råd om personalfrågor, företagens etablering, lönsamhet, säkerhet, penninghantering och bankkontor, rådgivning om import- och grossistfrågor samt elektronisk handel. 

Svenska Kreditföreningen

En ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finansiering och lagstiftning samt sprider kunskap inom dessa områden. 

Svenska Uppfinnareföreningen

En allmännyttig och ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av uppfinnings- och innovationsfrågor.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. De arbetar bland annat med opinionsbildning och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

Stockholms Handelskammare

En medlemsorganisation för alla företag i Stockholms län.

Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

 

Ung företagsamhet

Bedriver undervisning i gymnasieskolan där elever får prova att driva ett företag. 

Verksamt.se

Du som är eller vill bli företagare har fått en ny webbplats. Den nya företagarsajten heter verksamt.se och där samlar Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och service för dig som är eller vill bli företagare.

 

 

Vill du läsa mer om någon av dessa organisationer? Via länkarna till höger kommer du direkt till respektive hemsida.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post