Uusi vähemmistölaki 2019

2019-02-07

Valtiopäivät ovat hyväksyneet uuden, tiukennetun vähemmistölain. Vähemmistölaki muun muassa laajentaa oikeutta vähemmistökieliseen esikouluun ja vanhustenhoitoon. Muutokset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2019. 

 

Tiukennettu vähemmistölaki merkitsee muun muassa sitä, että kaikkien kuntien on laadittava tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlle. 

Sen lisäksi lakimuutoksella vahvistetaan oikeutta suomenkieliseen esikoulutoimintaan ja vanhustenhoitoon suomen kielen hallintoaluekunnissa. 

Lakimuutokset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2019. Lag (2009:724) om nationella minoriteter

Esikoulua ja vanhustenhoitoa

Uudessa laissa vahvistetaan muun muassa oikeutta suomenkieliseen esikoulutoimintaan ja vanhustenhoitoon suomen kielen niin sanotuissa hallintoaluekunnissa, joita tällä hetkellä on 64. 

Näissä kunnissa lakimuutoksen jälkeen vanhustenhoitoa ja esikoulutoimintaa pitäisi olla joko kokonaan tai oleellisilta osin suomeksi.

Vähemmistölain mukaan kunnan pitäisi aktiivisesti tarjota kaikille esikoulua tai vanhustenhoitoa hakeville vähemmistökielistä vaihtoehtoa.

Esikoulua koskevat osuudet nostetaan vähemmistölaista myös koululakiin.  

Ehdoton tiedotusvelvollisuus

Vähemmistölaissa esitetään kaikkia kuntia koskevia tiukennuksia.

Kuntien pitäisi esimerkiksi laatia tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen.

Kunnille ja joillekin valtion viranomaisille tulisi myös ehdoton velvollisuus tiedottaa vähemmistöihin kuuluville heidän oikeuksistaan. 

Lue lisää:  Lyhennelmä muutoksista vähemmistölaissa ja koululaissa 2019

 

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation