Sigtuna valittiin vuoden 2013 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi

2014-02-24

Yhteistyö, dialogi ja yhteinen vastuu ovat olleet Sigtunan kunnan vähemmistötyön johtavia periaatteita niiden kolmen vuoden aikana, joina kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen. Työ palkitaan nyt, kun Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsi Sigtunan vuoden 2013 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi.

Sigtuna valittiin vuoden 2013 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksiKunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Bryntesson (S) ja projektipäällikkö Mari Forsberg osallistuivat Boråsissa järjestettyyn seremoniaan illalla 24 helmikuuta.

- Olen erittäin iloinen ja ylpeä tämän palkinnon vastaanottamisesta. Haluamme näyttää että otamme suomenkielisten oikeudet yhtä tosissamme kuin Borås, olemme vain edenneet meille sopivalla tavalla. Emme ole täydellisiä, mutta haluamme tehdä parhaamme myös tulevaisuudessa. Nimeäminen vuoden ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi sekä vahvistaa sitä mitä  olemme tähän asti tehneet että velvoittaa tulevaisuudessa, sanoi Lars Bryntesson kiitospuheessaan.

Ulla-Marie Hellenberg jakoi Lars Bryntessonin ilon palkinnosta:
– Demokraattisessa yhteiskunnassa on tärkeää vaalia aktiivisesti vähemmistöjen oikeuksia. Sigtunan kunnassa me suhtaudumme tähän asiaan vakavasti. Siten luomme edellytykset sille, että yhteiskuntamme kaikkia jäseniä kohdellaan kunnioituksella, riippumatta siitä mistä he ovat kotoisin tai keitä he ovat, toteaa kunnanjohtaja Ulla-Marie Hellenberg.

Palkintolautakunnan perustelut:
”Sigtunan kunta saa palkinnon, koska he ovat työllään osoittaneet suhtautuvansa vakavasti vähemmistöjen oikeuksiin. Kunta on löytänyt ratkaisuja, joiden avulla on pystytty varmistamaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeudet esikoulussa, koulussa ja vanhustenhuollossa. Lisäksi kunta tarjoaa asukkailleen palveluja ja runsaan kulttuuritarjonnan suomen kielellä. Kunnan työ perustuu selkeään dialogiin ja yhteistyöhön ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. On erityisen ilahduttavaa, että Sigtunan kunta on päättänyt maksaa koordinaattorin palkan omasta budjetistaan, jolloin koko vähemmistöraha voidaan käyttää ruotsinsuomalaisten hyväksi.”

Sigtunan kunnan kova ja määrätietoinen työ on johtanut siihen, että kunta on valittu nyt vuoden 2013 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi. Sigtuna liittyi suomen kielen hallintoalueeseen jo vuonna 2010, mutta viime vuonna vähemmistötyöhön alettiin panostaa entistä enemmän. Toimimalla yhdessä järjestöjen ja muiden yhteiskunnan organisaatioiden kanssa sekä olemalla yhteydessä yksittäisiin kuntalaisiin Sigtunan kunta on pystynyt menestymään vähemmistötyössään. Kunnan visio ja arvopohja ovat luoneet tälle työlle parhaat edellytykset.

– Sigtunan kunta on tehnyt erittäin hyvää työtä, ja olemme ylpeitä ja kiitollisia saamastamme kunnianosoituksesta, sanoo Mari Forsberg, suomen kielen hallintoaluekunnan projektipäällikkö.

Sigtunan kunnan toteuttamista hankkeista voidaan mainita syksyllä 2012 avattu kaksikielinen esikouluosasto, joka muutettiin vuotta myöhemmin täysin suomenkieliseksi. Sigtunan kunnan kaikissa vanhustenasunnoissa on sekä suomenkielistä henkilökuntaa että suomenkielistä ajanvietettä. Muuta toimintaa ovat suomenkieliset satutunnit, suomalaiset elokuvat, suomenkielisen kirjallisuuden, musiikin ja elokuvien hankintojen lisääminen kirjastoissa, sellaisten yhdistysprojektien tukeminen, joissa lapset pitävät blogia suomen kielellä, tuen myöntäminen yhdistysten järjestämille juhlille jne. Lisäksi järjestetään yhteisiä neuvonpitoja sellaisten kunnassa toimivien yhdistysten kanssa, joilla on suomalaisia jäseniä.

Palkinto jaettiin illalla 24. helmikuuta, Ruotsinsuomalaisten päivänä, Boråsin Folkanissa. Borås valittiin vuoden 2012 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi.

Fakta:
1. tammikuuta 2010 astui voimaan  kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki (2009:724). Sigtunan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen samana vuonna ja tämän ansiosta suomen kielellä on vahvistettu asema Sigtunan kunnassa. 

Tämä tarkoittaa että kunta

- Informoi vähemmistöjen oikeuksista
- Vastaa suomen kielen suojelusta ja edistämisestä
- Edistää mahdollisuutta säilyttää ja kehittää suomalaista kulttuuria Ruotsissa
- Edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehitystä ja suomen kielen käyttämistä
- Antaa vähemmistöjen edustajille mahdollisuuden vaikuttamiseen ja neuvonpitoon heitä koskevissa kysymyksissä.

Kunnan  suomenkielisillä asukkailla on oikeus

- asioida kunnassa suomen kielellä, joko suullisesti tai kirjallisesti
- suomenkieliseen esikoulutoimintaan, joko kokonaan tai osittain suomeksi
- suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, joko kokonaan tai osittain suomeksi
- edistää, kehittää ja säilyttää suomalaista kulttuuria
- neuvonpitoon kunnan kanssa heitä koskevissa asioissa


Lisätietoja antaa:
Helge Artell, suomen kielen hallintoaluekunnan projektipäällikkö, Sigtunan kunta, 073 661 38 84 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation