Introduktionsprogrammen

Vi är alla olika. Vi har alla olika behov. Därför finns det olika inriktningar på introduktionsprogrammen, och Arlandagymnasiet erbjuder följande. Samtliga inriktningar på Introduktionsprogrammen anpassas individuellt utifrån dina behov. Eftersom att alla har olika behov och olika förutsättningar så anpassar våra pedagoger sin undervisning både utifrån gruppens sammansättning men även såklart individuellt inom gruppen. Det här innebär att det finns möjlighet att t ex arbeta enskilt i grupprum, genomföra prov muntligt eller andra anpassningar som hjälper dig som elev att komma vidare.

Individuellt alternativ, IMA 

Individuellt alternativ förbereder dig till att söka ett nationellt program eller annan fortsatt utbildning eller vidare till arbetsmarknaden. Det anpassas individuellt efter dina behov och dina intressen. Din studieplan som du tillsammans med studie- och yrkesvägledare skapar ligger till grund för dina studier. Där kommer ni tillsammans att planera vad och hur du ska läsa för att nå just ditt mål.  

Skulle det vara ett enstaka betyg du saknar så finns möjligheterna till praktik under resten av tiden eller om det finns något gymnasieämne som passar in att börja med.

Om du inte är motiverad till studier just nu kan du antingen kombinera studier några dagar i veckan och praktik de andra dagarna eller heltidspraktik, alltså praktik under hela veckan. Andra insatser som även går att kombinera med studier eller praktik är motivationshöjande insatser så som studiebesök, samtal mm. Undervisningen kan också kombineras med hur man söker jobb, kontakt med myndigheter, vardagsekonomi mm.

Yrkesintroduktion IMY

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller ett programinriktat val. Du får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden, eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion planeras ett år i taget och ger inte någon yrkesexamen.

Språkintroduktion IMS

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. För dig som inte varit så länge i Sverige finns grupper med olika nivåer. Från språkintroduktionen kan du gå vidare till de andra introduktionsprogrammen eller till nationella program.

Programinriktat val, IMV (aktuellt från 1 juli 2019)

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För att räknas som en behörig elev ska du ha; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Det är upp till huvudman att besluta hur många platser på respektive program som kommer att vara sökbara genom programinriktat val.

För dig som elev med ej behöriga betyg för ett högskoleförberedande program kan det i vissa fall vara en god ide att läsa på introduktionsprogrammets individuella alternativ för att bli en fullt behörig sökande elev. Då programinriktat val kommer att erbjudas under första året av din treåriga utbildning så kommer studietakten att vara hög.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Kontaktinformation
Viktiga länkar