Student 2018

Till föräldrar/vårdnadshavare

Studenten närmar sig! Den 5 juni kl 13.00 rusar våra studenter ut till väntande släkt och vänner för sin färd vidare ut ilivet. Vi är förstås tacksamma över att ha fått ha dem här till låns och hoppas att såväl skoltiden som själva studentdagen blir ljusa minnen för livet. Men ännu är det tid kvar till utspringet. Tid av studier och för några en tid att hinna reparera gamla F.

Som tidigare erbjuder vi studiehjälp tre kvällar i veckan kl 17-19, där studenter hjälper våra elever med sina studier. På Framtiden kan eleverna få hjälp i de flesta ämnen, både för att klara ett E och för att sträcka sig mot de högsta betygsstegen.För våra ungdomar är den sista terminen i gymnasiet också en period av förväntningar och fest. De allra flesta aktiviteterna är inte arrangerade (eller sanktionerade) av skolan och vi ger inte ledigt för kryssningar eller studentresor.

Studentkommittén på Arlandagymnasiet är i full färd med att planera för mösspåtagning och utspring. Vi har officiell mösspåtagning i Vikingahallenför våra treor den 27 april på eftermiddagen. Fram till mösspåtagningen gäller det vanliga schemat och övriga elever har vanligt schema hela dagen.

Studentdagen, 5 juni, samlas studenterna i skolan på morgonen för studentfoto och för olika aktiviteter tillsammans med sina mentorer, klasskamrater och lärare. Vi avslutar i Kulturum med tal, uppträdanden och stipendieutdelningar innan själva utspringet. Alla skolans aktiviteter är förstås alkoholfria. Studentkommittén vädjar till föräldrar och anhöriga att bidra till att studentdagen får vara en värdig och högtidlig dag. Studenterna har sina finaste kläder på sig och vill förstås vara fina också efter utspringet – ni kan bidra till det genom att avstå från att spruta bubbel mm på de utrusande studenterna. Föräldrar, anhöriga och vänner hälsas varmt välkomna att ta emot våra utrusande studenter på baksidan av Kunskapens Hus den 5 juni kl 13.00.

Med vänliga hälsningar

Anna-Karin Sundmark, Rektor EK, ES, NA, SAM, SAS

Jonas Egervärn, Rektor ROS, TE

Erik Ryding, Rektor FLY, FT, HA, RL, VO

Veronica Suskic, Rektor IM

Jan Röjestål, Rektor Gymnasiesärskolan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post

Info student 5 juni 2018