Introduktionsprogrammen

"För dig som vill komma igen"

 

 

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 

Vi är alla olika. Vi har alla olika behov. Därför finns det fem olika inriktningar på introduktionsprogrammen, och Arlandagymnasiet kan erbjuda alla fem. Samtliga inriktningar på Introduktionsprogrammet anpassas individuellt utifrån dina behov.

 

Preparandutbildning

Preparandutbildning ska ge dig behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som saknar betyg i något eller några få ämnen och som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till ett nationellt program. Den är individuellt utformad och ska pågå i högst ett år. Du läser de ämnen där du saknar betyg från grundskolan.  

 

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är ej sökbar. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du följer kurserna på ett nationellt yrkesprogram samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet. Du tillhör en klass på något av yrkesprogrammen FT, HA, RL eller VO och läser karaktärsämnen samt de ämnen du är godkänd i med klassen.  Programinriktat individuellt val ska ha som mål att du blir behörig inom högst ett år men det kan finnas vissa elever som kan behöva längre tid än ett år. I dessa fall går eleven formellt över till Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller ett programinriktat individuellt val. Du får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden, eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Arlandagymnasiet erbjuder två olika inriktningar på yrkesintroduktion. För vidare information ta konktakt med studievägledaren på Arlandagymnasiet.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Det anpassas individuellt efter dina behov och dina intressen.  Här kombinerar du att läsa grundskoleämnen ett par dagar per vecka med praktik på deltid resten av tiden. Om du inte är motiverad till studier kan du ha heltidspraktik. Undervisningen kan kombineras med hur man söker jobb, kontakt med myndigheter , vardagsekonomi mm.

 

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. För dig som inte varit så länge i Sverige finns grupper med olika nivåer.  Från språkintroduktionen kan du gå vidare till de andra introduktionsprogrammen eller till nationella program.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Kontaktinformation
Viktiga länkar