Vision och värdegrund

Arlandagymnasiet arbetar aktivt med den värdegrund som finns i skolans styrdokument: 

- människolivets ökränkbarhet

- individens frihet och intigritet 

- allas männsikors lika värde 

- jämställdhet 

- solidaritet mellan människor

 

Arlandagymnasiet arbetar utifrån Sigtuna kommuns värdegrund: 

- Invånaren först 

- Allas lika värde

- Kvalitet i fokus

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post